Młode Miasto Gdańsk: zasady kształtowania przestrzeni dawnej stoczni gdańskiej w kontekście wartości zabytkowej i wytycznych konserwatorskich

Przedmiotem przygotowanego przez prof. dr. hab. Piotra Lorensa i prof. dr. hab. Jakuba Lewickiego opracowania są zasady kształtowania przestrzeni Młodego Miasta – nowej dzielnicy gdańskiego Śródmieścia rozlokowanej na historycznym obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej, z uwzględnieniem problematyki ochrony zabytków znajdujących się na tym terenie. Zachęcamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza wydawnictwa.
publikacja o zabytkachplansze